TOO MUCH LYRICS – Garry Sandhu, Nehanda Music – Lyricsmintss » LyricsMINTSS

join now

कान दी ते दूध जेहा रंग नखरो

सूट पावेन बखियां से तांग नखरो

आख दियान टोपी जवान बंग वर्गी

बिगों हटती तू तान भंग नखरो

डेढ़ अंक लाइक मुंडा मनुंगा

डेढ़ अंक लाइक मुंडा मनुंगा

तू गबरू टन बच कुड़िये

तेरे पीछे पावे जाट रेड’आन

लवे ना तू टच कुड़िये

हो तेरे ते जवानी चढी कहर दी

ते चढी बहुत ज्यादा कुड़िये

तेरे पीछे पावे जाट रेड’आन

लवे ना तू टच कुड़िये

हो ताप कहदा झल्लू हुस्ना दी लोर दा

दिल लुट लाई गी नी तू संधू बोल्डा

तेरे पिचे मुंडे ने ग्राउंड छत्ती

आज कल अंबरन दे तारे तोडा

तावे तावे तावे

के छड़ के स्ट्रॉबेरी खावे

तू किट्टा मुंडा खाच कुड़िये

तेरे पीछे पावे जाट रेड’आन

लवे ना तू टच कुड़िये

हो तेरे ते जवानी चढी कहर दी

ते चढी बहुत ज्यादा कुड़िये

तेरे पीछे पावे जाट रेड’आन

लवे ना तू टच कुड़िये

राडके दी टीम बल्लो जेधा खेड़ा

चस्का ऐ जिह्नु बस फेले उधेड़

ओह तेरा तरसे नंबर लैन नु

सरयम कुड़ियां च तनु छेददा

हो कौड़ी कौड़ी कौड़ी

तू वि मन जा मनया अस्सी मोदी

लावा न लम्मी पच कुड़िये

तेरे पीछे पावे जाट रेड’आन

लवे ना तू टच कुड़िये

हो तेरे ते जवानी चढी कहर दी

ते चढी बहुत ज्यादा कुड़िये

तेरे पीछे पावे जाट रेड’आन

लवे ना तू टच कुड़िये

Stay Tuned with lyricsmintss.com for more Entertainment news.

Leave a Comment