RAULE GAULE LYRICS – Sultan Singh, Gurlez Akhtar – Lyricsmintss » LyricsMINTSS

join now

ओह घुम्मड़ी वे गद्दी तेरी

शहर सद्दी देखी सी

दीप जंदू!

ओह एक डिप्टी नु मिलना

ते दूजी बिल्लो पेशी सिओ

सुलतान!

हो रेहंदी स्ट्रेस तेरा किथे किथे प्यार वे

हो इक तेरे नाल यारी बाकी 5 7 यार वे

वे करदी आ मिस तनु बहला चौब्रनी

जट्ट करे वेलियां दे थौले जट्टिये

ओह आज कल चौबरन वे की चालदे

चली जांडे बस रौले गौले जट्टिये

ओह आज कल चौबरन वे की चालदे

चली जांडे बस रौले गौले जट्टिये

मैं कहा चली जाऊंगी

बस रौले गॉल जट्टिये

हो विक्की धालीवाला फिरें

वे पुगौंदा यारियां

करे ना अटेंड कॉल तू रकान दी

यारियां दे वखरे सुरूर पतलो

वैली बंदे जांदे आ लोर लाने दी

वे कांडे छ नी खाके जट्टा रहने कांडे ते

फोन एमपी दे आऊं आ नी राजी बंदे ते

ओह फिलारा नु मोड वे तू पौने मील ते

घंट बंदे बहन सद्दे कोले जट्टिये

हो आज कल चौबरन वे की चालदे

चली जांडे बस रौले गौले जट्टिये

ओह आज कल चौबरन वे की चालदे

चली जांडे बस रौले गौले जट्टिये

मैं कहा चली जाऊंगी

बस रौले गॉल जट्टिये

आ गया नी ओही बिल्लो टाइम!

ओह पहले दिनो जट्टा पीक ते ने मदकण

भगवान जत्ती तौलेयन दे तुल्डी द्वारा

केहदी आ पसंद दास गद्दी गोरी

ओस्से ते लवके जट्ट आजु फूल नी

ओह पिंड वे रसौली पौने जोड़ी कुंज ने

वेखी कल्ली कल्ली बोली उते आग गूँजदे

विक्की धालीवाला घंट वे रिपोर्ट सुनी ऐ

जिगरे दे गबरू ना हौले जत्तिये

ओह आज कल चौब्रान वे की चालदे

चली जांडे बस रौले गौले जट्टिये

ओह आज कल चौबरन वे की चालदे

चली जांडे बस रौले गौले जट्टिये

मैं कहा चली जाऊंगी

बस रौले गॉल जट्टिये

दीप जंदू!

सुलतान!

गुरलेज़ अख्तर!

Stay Tuned with lyricsmintss.com for more Entertainment news.

Leave a Comment